Oddziaływanie gier na relacje w rodzinie

Komputery stanowią dzisiaj wielką zdobycz cywilizacyjną, ogromnie ułatwiają i pomagają w codziennej pracy lub nauce, jednakże ich oddziaływanie na dzieci może budzić również niepokój. Chodzi głównie o wpływ gier komputerowych o dużej zawartości agresji i przemocy na psychikę dziecka, co niestety dotyczy coraz większej liczby dzieci już od najmłodszych lat życia. W rozdziale tym, zostanie przedstawione oddziaływanie gier komputerowych i sieciowych na różne grupy wiekowe, poczynając od dzieci, a kończąc na dorosłych. Rozdział ten składać się będzie z czterech części. W podrozdziale pierwszym zostanie przedstawione oddziaływanie gier na dziecko. W drugim – oddziaływanie gier na młodzież. Następnie zostanie omówione oddziaływanie gier na dorosłych oraz wpływ i oddziaływanie gier na relacje rodzinne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *