Pozytywmy i negatywny wpływ gier komputerowych

Oddziaływanie gier komputerowych na graczy zależy od wielu czynników. Siła wpływu gier zależy od cech temperamentu, wieku, osobowości i jakości więzi w środowisku rodzinnym dziecka. Różne osoby mogą w różnym stopniu ulegać wpływowi gier komputerowych. Zjawisko gier budzi silne emocje zarówno u dzieci jak również u młodzieży i dorosłych. Gry dla dzieci i młodzieży  odbierane są, jako nowoczesna i atrakcyjna zabawa, która pozwala przeżyć wiele fascynujących przeżyć w wirtualnym świecie. Z drugiej strony ta „nowa forma” zabawy często przeraża ogromnym ładunkiem agresji, przemocy i okrucieństwa. Budzi to uzasadniony niepokój pedagogów, wychowawców i psychologów, a także rodziców. W trosce o wychowanie dzieci i młodzieży warto więc przyjrzeć się zjawisku gier komputerowych oraz zastanowić się nad ich wpływem na rozwój dzieci i młodzieży. W tym rozdziale zostanie przedstawiony pozytywny i negatywny wpływy gier komputerowych i sieciowych. W podrozdziale pierwszym zaprezentowany zostanie pozytywny wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci i młodzież, a także ich edukacyjne możliwości. Natomiast w podrozdziale drugim opisany zostanie negatywny wpływy gier komputerowych na dzieci, młodzież i dorosłych. W podrozdziale trzecim zostanie opisane uzależnienie od gier, w czym się objawia, jak sprawdzić czy dziecko jest uzależnione od rozrywek komputerowych i gdzie można leczyć te uzależnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *